ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดห้องสมุดอิเล็กทรอนิคโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่ 07 สิงหาคม 2556

แจ้งข่าวสาร อีกไม่นาน...ห้องสมุดอิเล็กทรอนิคของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จะเปิดให้บริการหนังสือทุกประเภทที่น่าสนใจ โดยสามารถสืบค้น จองหนังสือทางออนไลน์ได้

//ครูฐิติพันธ์  บรรเทา